Obaveštenje o odlaganju ispita kod doc. dr Filipa Bojića

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, Javnopravni modul, Pod-modul Radno i socijalno pravo, koji polažu ispit iz predmeta Radno i socijalno pravo, Međunarodno radno pravo i Rešavanje kolektivnih radnih sporova kod doc. dr Filipa Bojića, da se ispiti koji su zakazani za subotu, 5. septembar 2020. godine odlažu za ponedeljak, 7. septembar 2020. godine u 12.00 časova, seminar 328.

 

Beograd, 1. septembar 2020. godine

 

                                      ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE