Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo, za školsku 2021/2022. godinu

O B A V E Š T E NJ E

O UPISU

 

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2021/2022. godinu, da će se UPIS obaviti od utorka, 2. novembra do ponedeljka, 8. novembra 2021. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine (samofinansirajući studenti) na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 50;

-          državljani Republike Srbije - 45.000,00 dinara;

-          strani državljani – 750 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 50 (ovaj iznos plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije);

5)      popunjene i od strane privremenog mentora potpisane obrasce za izborne predmete i okvirno pitanje doktorske disertacije.

 

Indeks se može kupiti u knjižari Fakulteta (radno vreme knjižare je do 15.00 časova).

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2021; treća rata – 20.2.2022. i četvrta rata – 20.4.2022. godine.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa doktorskih akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac.

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=525&grupaid=19&studijeid=3

Napomena:

Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak odlučivanja o uslovima upisa obaviće se po završetku odgovarajuće procedure, ukoliko bude doneta odluka da je upis odobren. U slučaju određivanja dopunskih ispita za kandidate koji su završili studije na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka, upis neće biti moguć za školsku 2021/2022. godinu, već za prvu narednu školsku godinu nakon polaganja dopunskih ispita.

 

           

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


E-student uputstvo

obrazac-okvirno pitanje

obrazac-izborni predmeti

Obrazac SV-20