Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije u šk. 2020/2021. godini u drugom upisnom roku, studijski program: Pravo


DAS 2020-2021 Konačna rang lista - drugi upisni rok