Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za učešće u troškovima školarine studenata doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu


Konkurs Zaduzbine Milivoja Jovanovica i Luke Celovica