Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za septembarski ispitni rok II

I Obaveštavaju se studenti master akademskih studija - Master evropskih integracija da će se prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok II obaviti u periodu od 1. do 5. septembra 2021. godine.

 

Septembarski ispitni rok I trajaće od 13. do 25. septembra 2021. godine.

 

Važne napomene:

 

1. Svi studenti prijavljuju ispit putem studentskog e-naloga. Mole se studenti koji nisu kreirali studentski e-nalog da to učine u skladu sa obaveštenjem dostupnim na internet stranici Fakulteta: http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=44&grupaid=37&studijeid=2 (Studentski info/master evropskih integracija/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

- Studenti upisani prvi put školske 2020/2021. godine ne plaćaju prva dva prijavljivanja ispita.

- Studenti koji su školske 2020/2021. godine izvršili ponovni upis ne plaćaju naknadu za prvo prijavljivanje ispita.

 

2. Naknade za prijavljivanje ispita su:

-  državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 6.000,00 dinara po ispitu,

-  strani državljani - 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

 

Studenti upisani školske 2019/2020. godine plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.Studenti upisani školske 2018/2019. godine, kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2020/2021. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

 

Za prijavljivanje ispita van roka za prijavljivanje, a do početka ispitnog roka, uplaćuje se naknada:

-  državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 2.000,00 dinara po ispitu,

-  strani državljani - 40 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

Naknadno prijavljivanje ispita vrši se kontaktiranjem Odseka za master i doktorske studije.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Na studentskom računu mora biti dovoljno novca za prijavu ispita.

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do četiri dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

 

Studenti koji nisu izmirili rate školarine u predviđenim rokovima, neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

 

 

PRIJAVLJIVANJE TEMA ZAVRŠNOG MASTER RADA

 

II Obaveštavaju se studenti master akademskih studija – Master evropskih integracija da će se prijavljivanje tema završnog rada za septembarski ispitni rok II obaviti u periodu od 1. do 5. septembra 2021. godine.

 

Popunjene prijave završnog rada i potpisane od strane predloženog mentora (obrazac prijave) primaju se u Odseku za master akademske studije ili se mogu ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V.

 

Studenti upisani prvi put na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini ne plaćaju naknadu za prijavu i odbranu završnog master rada samo ako prijavu podnesu u tekućoj školskoj godini, zaključno sa prijavom za septembarski rok II.

 

Svi ostali studenti za prijavu i odbranu master rada uplaćuju naknadu:

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 15.000,00 dinara,

-          strani državljani - 150 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, u polju „poziv na broj“ SVI studenti, nezavisno od godine upisa, upisuju šifru 540 i broj indeksa.

 

 

Beograd, 31. avgust 2021. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 


Zavrsni rad MEI-prijava obrazac 2020-2021-English

Zavrsni rad MEI-prijava obrazac 2020-21