Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima od 5. do 16. aprila 2021. godine

Radno vreme Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima u periodu od 5. do 16. aprila

 

Ponedeljak, 5.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Utorak, 6.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Sreda, 7.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Četvrtak, 8.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Petak, 9.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

 

 

Ponedeljak, 12.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Utorak, 13.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Sreda, 14.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Četvrtak, 15.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Petak, 16.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova