Odbrana doktorske disertacije Maše Mišković - 19. april 2021. godine u 11.00 časova, konferencijska sala

U ponedeljak, 19. aprila 2021. godine u 11.00 časova, konferencijska sala, Maša Mišković braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Pravna priroda aukcije“.