Odbrana doktorske disertacije Ivane Miljuš, 13. septembar 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

U ponedeljak, 13. septembra 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala, Ivana Miljuš braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Načelo jednakosti ‘oružja’ u krivičnom postupku“.