Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija - Master evropskih integracija za studente upisane školske 2019/2020. godine

U skladu sa članom 72, stav 4 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, studenti koji su upisani na master akademske studije - Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini i koji ih ne završe do 30. septembra 2021. godine imaju mogućnost da podnesu molbu za produženje roka za završetak studija za još jednu školsku godinu.

Regulisanje statusa za navedene studente obaviće se od četvrtka, 28. oktobra do srede, 3. novembra 2021. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.

Potrebno je dostaviti:

-   indeks;

-   molbu za produženje roka za završetak studija (sastavljenu u slobodnoj formi);

-   dokumentaciju koja potvrđuje razloge zbog kojih studije nisu završene u predviđenom roku, a koji su navedeni u molbi (potvrda o radnom odnosu, zdravstvena dokumentacija i sl);

-   dokaz o uplati naknade:

    *državljani Republike Srbije i Republike Srpske: 15.000,00 dinara;

    *strani državljani: 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

           

Uplata se može izvršiti u četiri jednake rate: I rata pri upisu, II rata do 20.12.2021, III rata do 20.2.2022. i IV rata do 20.4.2022. godine (studenti kojima će odbrana master rada biti zakazana pre 20. aprila 2022. godine, u obavezi su da naknadu uplate pre odbrane master rada).

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

  • u polje broj modela upisuje se 97,
  • u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

Po regulisanju statusa, svi studenti moraju da popune elektronski ŠV-obrazac koristeći se nalogom za elektronsku evidenciju studenata.

 

VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji ne regulišu status u naznačenom roku, kao i oni koji ne popune elektronski ŠV obrazac, neće moći da polažu ispite i brane završni rad u školskoj 2021/2022. godini.