Naknade za usluge koje pruža fakultet

04.10.2023.

Broj računa fakulteta 840 -1439666 -55

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do 4 dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

PRILIKOM POPUNJAVANJA UPLATNICE U POLJE MODEL OBAVEZNO UPIŠITE BROJ 97, A U POLJE POZIV NA BROJ PREPIŠITE BROJ KOJI STOJI U PRIMERU UPLATNICE NA VAŠEM E-STUDENT NALOGU.

Ред.

Бр.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ФАКУЛТЕТ у школској 2023/2024. години

ДИНАРА

1.

СТУДЕНТИ СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ОВЕРУ ОБРАЗАЦА КОЈИМА РЕГУЛИШУ

- УЧЛАЊЕЊЕ У СТУДЕНТСКУ ЗАДРУГУ

- ПРАВO НА ПЕНЗИЈУ

- СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ - ВИЗЕ

- КРЕДИТ ИЛИ СТИПЕНДИЈУ - ЗДРАВСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

-

2.

УПИС I, II, III, IV ГОДИНЕ – САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ( у цену школарине су урачунати сви уџбеници и два пријављивања испита из сваког предмета уписане године студија

114.000,00

3.

УПИС I, II, III, IV ГОДИНЕ – СТУДЕНТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

2.400 €

4.

СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ ВИШЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ И УВЕРЕЊЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ДИПЛОМА

25.000,00

5.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

12.500,00

6.

ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ АПСОЛВЕНТИ који студирају по наставном плану из 1993 године

20.000,00

7.

НАКНАДА ЗА ПОНОВАН УПИС ГОДИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ који студирају по наставном плану из 1993 године

57.000,00

8.

ПРЕЛАЗ СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА

10.000,00

9.

ПРЕЛАЗ СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА– упис у статусу самофинансирајућег студента

114.000,00

10.

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА – по испиту

2.000,00

11.

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА – по испиту

2.500,00

12.

ПРОМЕНА НАСТАВНЕ ГРУПЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ

2.000,00

13.

НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА

4.000.00

14.

НАКНАДАН УПИС

5.000,00

15.

ПРИЈАВА ИСПИТА I, II, III,IV - година - прве две пријаве испита бесплатне –треће пријављивање

900,00

16.

ПРИЈАВА ИСПИТА I, II, III - година - за четврто и свако даље пријављивање

1.200,00

17.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА – апсолвенти за прве три пријаве испита

1.100,00

18.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (IV година) – за четврто и свако даље пријављивање

1.200,00

19.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА – за четврто и свако даље пријављивање

1.200,00

20.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРЕД КОМИСИЈОМ

1.500,00

21.

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА ( до почетка испитног рока )

800,00

22.

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА У ТОКУ ИСПИТНОГ РОКА

1.400,00

23.

ПРОМЕНА ИСПИТИВАЧА ДО ПОЧЕТКА ИСПИТНОГ РОКА (за студенте који имају право на промену испитивача)

1.100,00

24.

ПРОМЕНА ИСПИТИВАЧА У ТОКУ ИСПИТНОГ РОКА (за студенте који имају право на промену испитивача)

2.200,00

25.

НАКНАДНА ПРИЈАВА ПО ИСПИТУ

2.200.00

+ цена испита

26.

ДУПЛИКАТ ИНДЕКСА : - I ГОДИНА

- II ГОДИНА

- III ГОДИНА

- IV ГОДИНА

2.000,00

2.400,00

2.700,00

3.000,00

27.

ИСПИСНИЦА : : - I ГОДИНА

- II ГОДИНА

- III ГОДИНА

- IV ГОДИНА

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

28.

ОВЕРА ОБРАЗАЦА ( АКО СЕ ЊИМА НЕ РЕГУЛИШУ ПИТАЊА ИЗ ТАЧКЕ 1 )

500,00

29.

ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС

5.000,00

30.

УВЕРЕЊЕ О ДИПЛОМИРАЊУ, ДИПЛОМА И ДОДАТАК ДИПЛОМЕ

8.000,00

31.

ДУПЛИКАТ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДУПЛИКАТ УВЕРЕЊА О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

6.000,00

32.

ДУПЛИКАТ ДИПЛОМЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И ДУПЛИКАТ ДИПЛОМЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

6.000,00

33.

ДУПЛИКАТ ДОДАТКА ДИПЛОМИ

2.500,00

34.

ДУПЛИКАТ ИСПИСНИЦЕ

3.000,00

35.

УВЕРЕЊЕ БИВШИМ СТУДЕНТИМА

2.000,00

36.

СТРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ ВАЛИДНОСТИ ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ИЛИ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ ПЛАЋА НАКНАДУ У ИЗНОСУ ОД

50 €

37.

 ПОНОВНО ПОГАГАЊЕ ИСПИТА
 3.000,00
 38.  ИЗДАВАЊЕ ПОСЕБНИХ УВЕРЕЊА ИЛИ ПОТВРДЕ ЗА КОЈЕ НЕМА СТАНДАРДНИХ ОБРАЗАЦА
 2.000,00
 39. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА УЗ ДОКАЗ ДА ЈЕ УВЕРЕЊЕ ПОТРЕБНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ И КРЕДИТ, ИЛИ ЗБОГ МОБИЛНОСТИ, КАО И ЗБОГ ЗАХТЕВА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
 500,00

40.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА : - I ГОДИНА

- II ГОДИНА

- III ГОДИНА

- IV ГОДИНА

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00
 41.  ПРОМЕНА НАСТАВНЕ ГРУПЕ ВАН ПРОПИСАНОГ РОКА
 4.000,00
 42.  НЕПОДИЗАЊЕ ИНДЕКСА У ПРОПИСАНОМ РОКУ НАКОН УПИСА
 500,00

DOKUMENTA POTREBNA ZA IZRADU DIPLOME: OBRASCI IZ SKRIPTARNICE, POTVRDA IZ BIBLIOTEKE, INDEKS I UPLATA.

ODLUKA O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024 GODINI.

ODLUKA o iznosu naknade za usluge koju pruža Univerzitet u Beogradu.