Utvrđena procedura za rešavanje zahteva studenata

22.11.2019.

УТВРЂЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА СТУДЕНАТА

 

На састанку са продеканима за наставу, одржаном 15. новембра у Ректорату постигнут је договор и успостављена процедура за решавање захтева студената који нису задовољни одговором, тумачењем, решењем које су добили од службе на факултету и који због тога желе да се обрате Универзитету.

Процедура предвиђа да се студенти, уколико нису задовољни одговором на захтев који су добили од факултета, могу обратити Универзитету. Свој захтев  подносе студентској служби факултета.

Студентска служба прослеђује тај захтев Универзитету и студенту (cc). Уз захтев студента за обраћање Универзитету, студентска служба прослеђује и претходни одговор факултета због кога се студент обраћа Универзитету.

Одговор који припреми стручна служба у Ректорату прослеђује се факултету и студенту.