Kontakt - MEI

02.11.2020.

Centar za master i doktorske studije

Ljiljana Marić, tel. 3027-677  e-mail

Mirjana Graovac   e-mail

Jelena Tešić     e-mail

Milena Arsenović   e-mail

tel. 011 3027-677

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30

Utorak              11.00-17.30

Sreda               11.00-13.30

Četvrtak           11.00-17.30

Petak               11.00-13.30

Broj žiro računa fakulteta 840 -1439666 -55