1


Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration u školskoj 2021/2022. godini - treći upisni rok

Конкурс за упис на мастер академске студије, студијски програм: Master in European Integration, за школску 2021/2022. годину - трећи уписни рок

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program: Master in European Integration

Obaveštenje o terminima upisa na master akademske studije za školsku 2021/2022. godinu, studijski program: Master in European Integration

Drugi upisni rok - Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration za šk. 2020/2021. godinu

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u šk. 2020/2021. godini, studijski program Master in European Integration

Odluka o uslovima upisa na MEI kandidata koji su završili specijalističke studije Pravo Evropske unije

Obaveštenje o uslovima upisa na Master in European Integration kandidata koji su završili srodne fakultete društveno-humanističkih nauka, čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska

Obaveštenje o uslovima upisa

1