Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski rok u šk. 2020/2021. godini

Obaveštenje za studente master akademskih studija - Master evropskih integracija, upisane šk. 2017/2018. godine, koji su imali poslednji aktivan status u šk. 2019/2020. godini

Drugi upisni rok - Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration za šk. 2020/2021. godinu

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u šk. 2020/2021. godini, studijski program Master in European Integration

Spisak odobrenih tema master radova u septembarskom roku I i II i Covid roku - Master in European Integration

Raspored ispita - MEI - vanredni COVID-19 ispitni rok

Prijava ispita i tema master rada za vanredni COVID-19 ispitni rok

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija - Master in European Integration za studente upisane šk. 2018/2019. godine

Spisak odobrenih master radova za junski II rok 2020. godine