Prijave ispita i tema završnog rada za junski I ispitni rok

Raspored ispita - MEI - odloženi aprilski ispitni rok

Rok za uplatu IV rate školarine

Spisak izrađenih diploma

MEI raspored časova - International Relations of the EU

Odluka o uslovima upisa na MEI kandidata koji su završili specijalističke studije Pravo Evropske unije

Konkurs British Scholarship Trust-a za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

Dodatni kurs Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration - treći upisni rok

TREĆI UPISNI ROK - Konkurs za upis studenata na Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini