Raspored ispita u januarskom ispitnom roku 2020 - MEI

Odluka o uslovima upisa na MEI kandidata koji su završili specijalističke studije Pravo Evropske unije

Konkurs British Scholarship Trust-a za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

Dodatni kurs Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration - treći upisni rok

TREĆI UPISNI ROK - Konkurs za upis studenata na Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini

Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration za šk. 2019/2020. godinu

Obaveštenje za studente Master in European Integration kojima je prestao status posle tri školske godine - ponovni upis (obavezna prijava na konkurs)

Obaveštenje o uslovima upisa na Master in European Integration kandidata koji su završili srodne fakultete društveno-humanističkih nauka, čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska

Obaveštenje o regulisanju statusa u šk. 2019/2020. godini (produženje roka za završetak studija) za studente MEI upisane u šk. 2017/2018. godini