123


Produžen rok za prijavu BG praksa 2018

BG praksa 2018 - Centar za razvoj karijere

Additional Course - EU Cultural and Legal Heritage Policies and European Integration

Overa i upis semestra u školskoj 2017/2018. godini

Prijavljivanje ispita i tema završnih radova u junskom roku

Prijava dopunskih ispita za junski ispitni rok

Raspored časova - Geopolitical Perspectives and Consequences of the EU Enlargement

Spisak izrađenih diploma

Raspored časova - European Human Rights Law

Additional course at MEI-ACCESSION OF SERBIA TO THE EU

123