MEI - Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za junski ispitni rok šk. 2023/2024. godine

Raspored termina ispita za aprilski ispitni rok 2024. godine - Master evropskih integracija

Overa I i upis II semestra u školskoj 2023/2024. godini - Master evropskih integracija

Spisak izrađenih diploma

MEI - Spisak odobrenih tema za Januarski rok 2024. godine

MEI - Spisak odobrenih tema za Septembarski II rok 2023. godine (naknadne prijave)

Konačna rang lista za upis kandidata na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration u školskoj 2023/2024. godini - treći upisni rok

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration u školskoj 2023/2024. godini - treći upisni rok

Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, u školskoj 2023/2024. godini - TREĆI UPISNI ROK

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration - drugi upisni rok