Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul, Krivičnopravne nauke-raspored nastave I godina 2022/23

Radnopravna uža naučna oblast, I godina - raspored konsultacija - 2023.godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast-I godina raspored konsultacija 2022-23

Raspored konsultacija, I godina, Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava 22-23

Ustavnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, I godina 2022/23. godina

Međunarodnopravna uža naučna oblast - raspored časova nastave za prvu godinu - školska 2022/2023. godina

Međunarodnoprivatnopravna uža naučna oblast,I godina, raspored konsultacija 2022/23. godina

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, I godina 2022/23. godina

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija, I godina 2022/23. godina

Upravnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija-I godina 2022/23. godina