Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program Pravo

Odbrana doktorske disertacije Miloša Radovanovića, petak, 24. septembar 2021. godine u 18 časova, amfiteatar II ("Slobodan Jovanović")

Autumn School 2021 on Law & Gender

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za septembarski ispitni rok II

Odbrana doktorske disertacije Ane Budak, ponedeljak, 6. septembar 2021. godine u 12 časova, sala za sednice

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Odbrana doktorske disertacije Ivane Miljuš, 13. septembar 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu