Poslovnopravna uža naučna oblast - raspored nastave (konsultacije)- druga godina

Prijavljivanje ispita za januarski ispitni rok

Konkurs British Scholarship Trust

Građanskopravna uža naučna oblast I-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

CALL FOR APPLICATION Ph.D. Colloquium in European and International Law

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Konkurs British Scholarship Trust-a za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Odbrana doktorske disertacije - Stefan Andonović, 9.12.2019. u 12 časova, sala za sednice

Dodatni kurs Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo