Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored časova konsultacija - II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Second Extension of Deadline - SEE Law Journal Special Edition

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za učešće u troškovima školarine studenata doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/2021. godini - TREĆI UPISNI ROK, studijski program Pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije u šk. 2020/2021. godini u drugom upisnom roku, studijski program: Pravo

Obaveštenje o početku nastave za studente upisane u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo, za školsku 2020/2021. godinu