12


Raspored nastave za drugu godinu doktorskih studija

Upis II i III godine doktorskih studija i obnova upisa godine

Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Konkurs Komiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu

Prezentacija programa stipendija Vlade Francuske i studija u Francuskoj

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Call for PhD Colloquium in European and International Law - NEW DATES - 30.11.

Predavanja iz predmeta Metodi naučno-istraživačkog rada i veštine

Call for PhD Colloquium in European and International Law

Stipendije ITO fondacije za 2019/20 godinu

12