Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Prijavljivanje za predavanja prof. dr Zorana Pokrovca - do 10. maja 2019. godine

Raspored časova predavanja - I modul: Krivičnopravne nauke i II modul: Krivične nauke

Raspored časova predavanja - Međunarodnopravna uža naučna oblast

Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

Raspored konsultacija - Ustavnopravna uža naučna oblast

Raspored nastave - Poslovnopravna uža naučna oblast - I godina

Doktorske studije na Univerzitetu u Torinu

Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast ekonomske analize prava, mikroekonomije i makroekonomije