Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Uža naučna oblast teorije države i prava , sociologije i filozofije prava-raspored konsultacija za I godinu 2023/24

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored nastave I godina 2023-24

Građanskopravna uža naučna oblast II, raspored konsultacija-I godina školske 2023/24

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored konsultacija I godina 23/24

Poziv za naučni skup "Istorija Jugoslavije:perspektive mladih istraživača sa post-jugoslovenskog prostora"

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok školske 2023/2024. godine

Privrednopravna uža naučna oblast - raspored časova konsultacija za I godinu - šk. 2023/2024. godina

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored predavanja I godina 2023-24

Krivičnopravna uža naučna oblast,I modul-raspored nastave I godina 2023/24