Overa prolećnog semestra školske 2022/2023. godine

Spotlight session – onlajn skup o prilikama za mobilnost studenata u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U.

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul, Krivičnopravne nauke-raspored nastave I godina 2022/23

Radnopravna uža naučna oblast, I godina - raspored konsultacija - 2023.godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast-I godina raspored konsultacija 2022-23

Raspored konsultacija, I godina, Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava 22-23

Invitation to the "Crossing Lines – or the Significance of Borders" Conference, 9 June 2023

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok školske 2022/2023. godine

Ustavnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, I godina 2022/23. godina