Call for papers - MELE Erasmus+ project (KA203)

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Komisije za polaganje ispita iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine u januarskom ispitnom roku 2022. godine

Radnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Međunarodnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za januarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava, raspored konsultacija, II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina