1


Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Odbrana doktorske disertacije Milice Kovač Orlandić - 25.8.2018. u 12 časova

Uputstvo Katedre za Krivično pravo za izradu radova na poslediplomskim studijama

Uputstvo za podnošenje zahteva za izradu doktorske diplome sa promocijom

1