1


Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Preporuka upravnika doktorskih studija u vezi sa tehnikom pisanja doktorske disertacije i pravilima citiranja

Uputstvo o obliku i sadržaju doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu

Uputstvo za podnošenje zahteva za izradu doktorske diplome sa promocijom

Uputstvo Katedre za Krivično pravo za izradu radova na poslediplomskim studijama

1