1


Odbrana doktorske disertacije - Sanja Kreštalica

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Uputstvo Katedre za Krivično pravo za izradu radova na poslediplomskim studijama

Uputstvo za podnošenje zahteva za izradu doktorske diplome sa promocijom

1