123


Raspored časova - Sociološkopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Korupcija - odlaganje časova od 12.5.2022. godine

Raspored časova - pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Kanonsko pravo - 13.5. casovi samo preko webexa

Raspored časova - Pravnoistorijski modul, Komparativnoistorijski podmodul

Raspored časova - Pravnoistorijski modul, Državnoistorijski pod-modul

Zemljišnoknjižno pravo - časovi za 10.5.2022. samo webex

123