123


Međunarodnopravni modul

Teorijskopravni pod-modul

Romanistički pod-modul

Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Filozofskopravni pod-modul

Ustavnopravni pod-modul

Sociološkopravni pod-modul

Trgovinskopravni modul

Pod-modul Prava deteta

Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

123