Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Pravo intelektualne svojine

Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Prava deteta

Odlaganje ispita iz predmeta Kompanijsko pravo kod prof. dr Mirka Vasiljevića

Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Radno i socijalno pravo

Odlaganje ispita kod prof. dr Marka Djurdjevića, zakazanih za 7.2.2019. godine

Overa I i upis II semestra

Odlaganje ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo, koji je zakazan za 6.2.2019. godine kod prof. dr Bojana Milisavljevića

Raspored termina ispita za februarski ispitni rok 2018/2019. godine

Svečana dodela diploma - 27. januar 2019. godine, 10.00 h

Dopunski ispit - Prijava za februarski rok 2019. godine