Program “Upravljanje talentima u NBS” – praksa u Narodnoj banci Srbije

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u šk. 2020/2021. godini, studijski program: Pravo

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na master akademske studije, studijski program: Pravo, za školsku 2020/2021. godinu

Raspored ispita za vanredni COVID-19 ispitni rok - MAS

Prijava ispita i tema master rada za vanredni COVID-19 ispitni rok

Obaveštenje za studente master akademskih studija kojima je prestao status (upisani od 2006/2007. do 2017/2018. godine)

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija za studente upisane školske 2018/2019. godine

Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini, studijski program Pravo

Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu materijalne pomoći studentima Univerziteta u Beogradu na studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka