ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Mobilnost u Palermu - LUMSA Univerzitet - rok 20. jun 2018. g.

Prijava dopunskih ispita za septembarski rok u školskoj 2017/2018. godini

Overa II semestra u školskoj 2017/2018. godini

Prijava ispita za septembarski ispitni rok u školskoj 2017/2018. godini

Poziv za obavljanje stručne prakse

Onlajn kurs za razvoj karijere studenata

Građansko-pravni modul, Pod-modul Prava deteta

Spisak izrađenih diploma

Poslovno-pravni modul, Pod-modul Mađunarodno poslovno pravo