Odlaganje ispita iz predmeta Bankarsko ugovorno pravo kod prof. dr Mirjane Radović

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za februarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2021-2022. godine

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - Krivičnopravni modul, podmodul Maloletničko krivično pravo

Raspored časova - Upravnopravni pod-modul

Rasporeed časova - Naslednopravni pod-modul