Rezultati ispita - prof. dr Ljubinka Kovačević

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Prijava dopunskih ispita za junski I ispitni rok

Prijave ispita i tema završnog rada za junski I ispitni rok

Termini ispita u odloženom aprilskom ispitnom roku - MAS

Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštenje o završetku nastave

Obaveštenje o ispitnim rokovima

Raspored časova - Romanistički pod-modul

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul II