Raspored časova u prolećnom semestru - Pravno-ekonomski modul

Prijavljivanje za predavanja prof. dr Zorana Pokrovca - do 10. maja 2019. godine

Raspored časova u prolećnom semestru - Međunarodno-pravni modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored časova u prolećnom semestru - Ekološko-pravni pod-modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Trgovinsko-pravni modul

Prijava dopunskih ispita - Junski rok 2019

Prijava ispita i teme master rada - Junski rok 2019