Spisak izrađenih diploma

Raspored dopunskih ispita u septembarskom roku 2018. godine

Raspored ispita za septembarski rok - MAS

Letnje radno vreme Odseka za master i doktorske studije

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Prijava dopunskih ispita za septembarski rok u školskoj 2017/2018. godini

Overa II semestra u školskoj 2017/2018. godini

Prijava ispita za septembarski ispitni rok u školskoj 2017/2018. godini

Poziv za obavljanje stručne prakse

Onlajn kurs za razvoj karijere studenata