Raspored časova Ekološko-pravni pod-modul

Raspored časova Međunarodno-pravni modul

Prijava ispita i tema završnog rada za januarski i februarski rok 2019. godine

Prijava dopunskih ispita za decembarski ispitni rok 2018. godine

Raspored časova Nasledno-pravni pod-modul

Raspored časova Imovinsko-pravni II

Raspored časova pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova Teorijsko-pravni pod-modul

Raspored časova Komparativno-istorijski pod-modul

Raspored časova pod-modul Maloletničko krivično pravo