Call for Applications: MA in East European Studies (Munich/Regensburg)

Raspored termina ispita u junskom ispitnom roku školske 2023/2024. godine - MAS Pravo

Raspored časova - pod-modul Pravo privrednih društava

Raspored časova - Ekološkopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Literatura - Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za junski ispitni rok školske 2023/2024. godine

Raspored časova - podmodul Međunarodno poslovno pravo

Odobrene teme master radova