Pravno-ekonomski modul

Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo intelektualne svojine

Međunarodnopravni modul

Krivičnopravni modul, Krivičnopravni pod-modul

Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo Privrednih društava

Svečani početak školske 2019/2020. godine

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (Pravo) za šk. 2019/2020. godinu

DRUGI UPISNI ROK - Konkurs za upis studenata na master akademske studije (Pravo) u školskoj 2019/2020. godini

E-student uputstvo

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (Pravo) za šk. 2019/2020. godinu - afirmativne mere