Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Ustavnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova - Građanskopravni modul, Naslednopravni pod-modul

Raspored časova - Pravnoistorijski modul, Komparativnoistorijski podmodul

Raspored časova Teorijskopravni pod-modul

Raspored časova - Pravnoistorijski modul, Državnoistorijski podmodul

Odlaganje ispita Međunarodne organizacije kod prof. dr Branka Rakica

Raspored časova - pod-modul Pravo privrednih društava