Pomeranje vremena početka ispita kod prof. dr Mirjane Drenovak Ivanović

Obaveštenje o ispitima koji su bili zakazani kod prof. dr Slobodana Panova

Overa II semestra u školskoj 2022/2023. godini

Odobrene teme master radova

Spotlight session – onlajn skup o prilikama za mobilnost studenata u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U.

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored termina ispita za junski ispitni rok 2023. godine - MAS Pravo

Raspored časova - podmodul Prava deteta