12


Raspored ispita za septembarski II ispitni rok - MAS

Obaveštenje o odlaganju ispita kod doc. dr Filipa Bojića

Prijava dopunskih ispita za septembarski II rok

Prijava ispita i tema master rada za septembarski II ispitni rok

Raspored dopunskih ispita u septembarskom I roku

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Radno i socijalno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Međunarodno radno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Izvori radnog prava - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Prijavljivanje dopunskih ispita za septembarski I ispitni rok

Promena vremena ispita iz predmeta Kompanijsko pravo Evropske unije

12