1


Prijava ispita i tema master rada za junski II ispitni rok

Promena termina ispita i ispitivača iz predmeta Krivično pravo (materijalno) i Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Promena termina ispita iz predmeta Medijacija i Nasilje u porodici (doc. dr Uroš Novaković)

Promena termina ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo (prof. dr Bojan Milisavljević)

Odlaganje ispita kod prof. dr Dejana Đurđevića

Rezultati ispita u junskom I ispitnom roku kod dr Ljubinke Kovačević

Raspored dopunskih ispita u junskom I roku 2020. godine

Odlaganje ispita zakazanih za 23.6.2020.godine kod prof. dr Dragora Hibera

Promenjen ispitivač na predmetu Krivično pravo (materijalno)za 22.6.2020.

Termini ispita u junskom I ispitnom roku - MAS

1