1


Odlaganje ispita iz predmeta Bankarsko ugovorno pravo kod prof. dr Mirjane Radović

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za februarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2021-2022. godine

1