1


Odlaganje ispita iz predmeta Ustavno pravo kod prof. dr Tanasija Marinkovića

Dopunski ispit - Prijava za februarski rok 2019. godine

Raspored ispita u januarskom roku

Prijava ispita i tema završnog rada za januarski i februarski rok 2019. godine

Prijava dopunskih ispita za decembarski ispitni rok 2018. godine

1