1


Raspored termina ispita za februarski ispitni rok 2021 - MAS Pravo

Rezultati pismenog ispita - Međunarodno radno pravo, 26.1.2021. godine, prof. dr Ljubinka Kovačević

Rezultati pismenog ispita - Radno i socijalno pravo, 23.1.2021. godine, prof. dr Ljubinka Kovačević

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema završnog rada za februarski rok u šk. 2020/2021. godini

1