1


Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini, studijski program: Pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo, u školskoj 2022/2023. godini - treći upisni rok

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo - treći upisni rok

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo - drugi upisni rok

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program Pravo

Odluka o preciziranju uslova za upis na master akademske studije - fakulteti društveno-humanističkih nauka

Obaveštenje o uslovima upisa na master akademske studije kandidata koji su završili srodne fakultete društveno-humanističkih nauka, čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska

Uslovi upisa za kandidate koji su završili Pravni fakultet Univerziteta Union i Pravni fakultet Univerziteta Slobomir

Odluka o upisu na master akademske studije - privatni fakulteti

1