12


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2023/2024. godini - treći upisni rok

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo, u školskoj 2023/2024. godini - treći upisni rok

Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini, studijski program: Pravo - TREĆI UPISNI ROK

Konačna rang lista za upis kandidata na master akademske studije, studijski program: Pravo, u školskoj 2023/2024. godini - drugi upisni rok

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2023/2024. godini - drugi upisni rok

Svečano otvaranje školske 2023/2024. godine na master akademskim studijama

Konačna rang lista za upis studenata na master akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2023/2024. godini

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini, studijski program: Pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo, u školskoj 2022/2023. godini - treći upisni rok

Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo - treći upisni rok

12