1


Nastavni plan master akademskih studija, studijski program: Pravo za školsku 2022/2023. godinu

Literatura za pripremanje ispita iz predmeta Krivično pravo dd školske 2021/2022. godine

Nastavni plan i program master akademskih studija, studijski program Pravo, školska 2021/2022. godina

Nastavni plan master akademskih studija prava za školsku 2020/2021. godinu

Nastavni plan i program - Pravno-teorijski modul i pod-moduli

Literatura za predmet Ustavna istorija Srbije 1869-1914. godine

Literatura za predmet Sudska kontrola ustavnosti

Nastavni plan master akademskih studija prava za šk. 2019/2020. godinu

Programi i literarura

STUDIJSKI PROGRAM - MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA

1