1


Nastavni plan i program - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Studijski program - Doktorskih studija prava

1