PRAVNI FAKULTET objavljuje konkurs za učešće u projektu P R A V N A K L I N I K A

 

P R A V N A  K L I N I K A

jednoipogodišnji program obuke u praktičnim pravnim veštinama

 

ŠTA MOŽEMO DA VAM PONUDIMO?

               

·         INTERAKTIVNI METOD EDUKACIJE

·         MODERNO OPREMLJENU LABORATORIJU ZA PRAVNIČKO OBRAZOVANJE

·         MOGUĆNOST DA RADITE SA STVARNIM KLIJENTIMA U

o   Klinici za porodično pravo

o   Klinici za obligaciono pravo

o   Klinici za krivično pravo

 

ŠTA OČEKUJEMO OD VAS?

·         DA STE STUDENT/STUDENTKINJA IV GODINE (odnosno da ste stekli uslov da upišete IV godinu)

·         DA IMATE PROSEČNU OCENU 8 ILI VIŠU IZ ODGOVARAJUĆEG PREDMETA/GRUPE PREDMETA

·         DA STE SPREMNI ZA NOVE METODE UČENJA

 

PRIJAVE NA KONKURS PODNOSE SE NAJKASNIJE DO 6. OKTOBRA 2019. GODINE SEKRETARU KLINIKE NA ADRESU:

aklinika@ius.bg.ac.rs

 

U prijavi navesti:  -ime i prezime i broj indeksa,

-kontakt telefon i elektronsku adresu

-naznačiti za koju kliniku se konkuriše.

U atačmentu obavezno poslati motivaciono pismo i kratku biografiju.

 

 

Studenti koji uspešno završe obuku položili su ispit iz veštine Pravna klinika.