Konkurs - Pravna klinika za pitanja diskriminacije

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za novu generaciju polaznika Pravne klinike za pitanja diskriminacije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti četvrte godine osnovnih studija, apsolventi, kao i studenti master i doktorskih studija.

 

Nastava će se održavati tokom zimskog semestra školske 2019/2020 godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Interaktivna predavanja sa primerima iz prakse držaće profesori Pravnog fakulteta i kolege koje se bave različitim aspektima diskriminacije u svojoj svakodnevnoj praksi. Studenti će raditi studije slučaja, imati interaktivnu radionicu na temu suzbijanja predrasuda i stereotipa, a najuspešniji studenti će imati prilike da obave praksu kod Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat.

 

Rok za prijavljivanje je subota, 11. oktobar 2019. godine, a nastava počinje u drugoj polovini oktobra 2019. godine.

Prijave, sa naznakom za koju Pravnu kliniku se prijavljujete slati prof. dr Ivani Krstić na elektronsku adresu: ikrstic@ius.bg.ac.rs.

U prijavi navesti kratku biografiju, broj indeksa, kontakt telefon i elektronsku adresu.