Konkurs - Pravna klinika za anti-korupciju

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za novu generaciju polaznika Pravne klinike za anti-korupciju. Na konkurs se mogu prijaviti studenti četvrte godine osnovnih studija, apsolventi, kao i studenti master i doktorskih studija.

 

Nastava će se održavati tokom letnjeg semestra školske 2019/2020 godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Interaktivna predavanja sa primerima iz prakse držaće profesori Pravnog fakulteta i kolege koje se bave različitim aspektima korupcije u svojoj svakodnevnoj praksi. Studenti će pratiti suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementima i pisati izveštaje i analize, a najsupešniji studenti obavljaće praksu i u Agenciji ѕa borbu protiv korupcije.

 

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat.

 

Rok za prijavljivanje je subota, 11. oktobar 2019. godine, a nastava počinje u februaru 2020. godine.

Prijave, sa naznakom za koju Pravnu kliniku se prijavljujete slati prof. dr Ivani Krstić na elektronsku adresu: ikrstic@ius.bg.ac.rs.

U prijavi navesti kratku biografiju, broj indeksa, kontakt telefon i elektronsku adresu.