U P I S - JESENJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2019/20. GODINE - dokumenta se primaju do 16. oktobra 2019.godine

  • prvi put upisan bod - 1.650,00 dinara
  • ponovljeni bod - 1.237,50 dinara
  • školarina se plaća 1) odjednom ili 2) u četiri jednake mesečne rate (bez podnošenja molbe)
  • makismalan broj bodova koji može da se upiše - 72 ESPB

primedbe na rang liste za upis na budžet podnose se lično od 12-13 časova  do 10. oktobra 2019. godine do 13.00 časova- kancelarija 303  - šef odseka za nastavu i studentska pitanja  -

- ZBOG REALIZACIJE UPISA OD 7.10 - 21.10.2019. GODINE RADIĆE 2 ŠALTERA OD 8.00 - 13.00 ČASOVA -

UGOVORI ZA UPIS SE PREUZIMAJU U ANFITEATRU I


PRAVILNIK O UPISU STUDENATA NA STUDIJSKE PROGRAME PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

ODLUKA O VISINI SKOLARINE skolska 2019 2020 (1)

UPIS STUDENATA KOJI SE SAMOFINANSIRAJU

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO NPP STATUTA 93

UPIS STUDENATA KOJI SU PRVU GODINU STUDIJA UPISALI SKOLSKE 2011

OBAVESTENJE ZA STUDENTE KOJISU IZGUBILI STATUS - a u dosadasnjem toku studija imaju ostvareno minimum 60 ESPB

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO AFIRMATIVNIM MERAMA

UPIS STUDENATA NA BUDZET

KONACNA RANG LISTA - BUDZET - II godina

KONACNA RANG LISTA BUDZET - IV godina

KONACNA RANG LISTA BUDZET - III godina

RASPORED UPISA 2

PODELA INDEKSA 2