Trenutno otvoreni konkursi za mobilnost

Trenutno su otvoreni pozivi za mobilnost studenata Pravnog fakulteta  Univerziteta u Beogradu u okviru Erazmus+ programa  na sledećim visokoškolskim ustanovama
ili univerzitetima

Univerzitetu Pariz 1 – Panteon- Sorbona,

Univerzitetu u Bordou,

Sarland Univerzitetu,

Filips-Univerzitetu u Marburgu,

Univerzitetu u Gisenu,

Mikolas Romeris Univerzitetu i

Univerzitetu u Valensiji.

Više informacija dostupno je na linku
 https://mobion.bg.ac.rs/opencalls?mob=2