Odlaganje konsultacija- dr Katarina Dolović Bojić

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Docent dr Katarina Dolović Bojić, zbog sprečenosti, umesto 9. i 11. oktobra 2019. godine  održaće  konsultacije sa studentima  15. oktobra 2019. godine od 10.00 – 13.00  časova.