Odlaganje konsultacija- dr Marko Jovanović

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Docent dr Marko Jovanović, zbog sprečenosti, umesto 16. i 17. oktobra 2019. godine  održaće  konsultacije sa studentima  21. oktobra 2019. godine od 16.00 – 19.00  časova.