PRIGOVORI NA RANG LISTU ZA UPIS NA BUDŽET PRIMAJU SE DO 10. oktobra 2019. godine do 13.00 časova preko šaltera

Obaveštavaju se studenti da prigovore na rang listu za upis na budžet u zimski semestar školske 2019/20. godine mogu podneti do 10. oktobra 2019. godine do 13.00 časova preko šaltera. Posle ovog roka prigovori se neće primati. Konačna lista za upis na budžet biće objavljena 11. oktobra 2019. godine posle 14.00 časova.