Odlaganje studijske grupe iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE- dr Branko Radulović

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Studijska grupa iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE, kod profesora dr Branka Radulovića, zakazana za 16. oktobar održaće se 23. oktobra 2019. godine od 17.10 časova u seminaru 217 „Jovan Lovčević“

Vreme održavanja studijske grupe se pomera zbog službene sprečenosti profesora.