Odlaganje konsultacija - dr Goran Ilić

Profesor dr Goran Ilić, zbog sprečenosti, umesto 18. oktobra 2019. godine održaće konsultacije sa studentima 17. oktobra 2019. godine od 17.00 do 20.00 časova.