Odlaganje konsultacija - dr Slobodan Marković

Profesor dr Slobodan Marković, zbog sprečenosti, 16. oktobra 2019. godine neće držati konsultacije sa studentima.