Odlaganje konsultacija- Ivana Radisavljevic

 

 

Saradnik u nastavi Ivana Radisavljević, umesto 16. i 17. oktobra 2019. godine održaće  konsultacije sa studentima 18. oktobra 2019. godine od 15.00 – 18.00  časova.

Vreme konsultacija se odlaže zbog sprečenosti profesora.