Odlaganje vežbi iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO - Miloš Vukotić

Vežbe iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO kod asistenta Miloša Vukotića, 16.10.2019. godine od 17:10 časova neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Časovi će biti nadoknađeni 17.10.2019. godine. Stdenti mogu doći po sopstvenom izboru u termnine  od 11.40, 13.30  ili 15.20  časova.