Odlaganje konsultacija- dr Ljubinka Kovacevic

 

 

 

Profesor dr LJubinka Kovačević, umesto 21. oktobra 2019. godine održaće  konsultacije sa studentima 24. oktobra 2019. godine od 17.00 – 18.30  časova.

Vreme konsultacija se odlaže zbog službene sprečenosti profesora.