Odlaganje konsultacija - dr Svetislav Janković

Docent dr Svetislav Janković, zbog sprečenosti, umesto 17.10.2019. godine održaće konsultacije sa studentima 18.10.2019. godine od 12.00 časova.