REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. GODINE

  

REKLAMACIJE NA RASPORED ISPITA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK MOGUĆE JE IZVRŠITI NAJKASNIJE DO  6.11.2019. GODINE DO 13.00 ČASOVA.

ODLAGANJE  ISPITA   ZA NOVEMBARSKI   ISPITNI ROK 2019. GODINE vršiće se  7. novembra 2019. godine  od 8.00 časova na svim šalterima.

NAKNADA ZA ODLAGANJE ISPITA IZNOSI 700.00 DINARA