Odlaganje vezbi iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA- asistent Una Divac

 

Vežbe iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA kod asistenta Une Divac, umesto u subotu 16.11.2019. godine održaće se 12.11.2019. godine od 19.00 časova u amf. VI.