Odlaganje konsultacija - dr Tanasije Marinković

Profesor dr Tanasije Marinković zbog sprečenosti, umesto 25.12.2019. godine održaće konsultacije sa studentima 26.12.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova.