Odlaganje konsultacija - dr Miloš Stanković

Docent dr Miloš Stanković,  31.12.2019. godine neće držati konsultacije sa studentima.