Odlaganje konsultacija - dr Andreja Katančević

Profesor dr Andreja Katančević, zbog sprečenosti 30.12.2019. godine neće držati konsultacije sa studentima.