Odlaganje konsultacija - dr Dalibor Đukić

Docent dr Dalibor Đukić, 31.12.2019. godine neće držati konsultacije sa studentima.