Rad kabineta studenta prodekana tokom junskog I ispitnog roka

Obaveštavaju se studenti da će kabinet studenta prodekana (413), počev od 10. juna pa do kraja ispitnog roka jun I biti otvoren radi prikupljanja molbi za promenu ispitivača, odlaganje ispita i naknadnu prijavu ispita svakog radnog dana od 10-13 časova