STUDIJSKA GRUPA- Upravno Pravo - DR DOBROSAV MILOVANOVIĆ

-STUDIJSKA GRUPA-

DR DOBROSAV MILOVANOVIĆ, PONEDELJAK- 15,20 -  SEMINAR 333

ZA ŠKOL. 2019/20. GOD.

ANDREJ BABIĆ                                          17-   22                                   10,00

NEVENA LUKIĆ                                       17- 275                                   10,00

ANĐELA ŠUŠLJIK                                 17-   94                                   10,00

ĐORĐE STEPIĆ                                        17-   13                                   10,00

VASILIJE BOŠKOVIĆ                         17-     2                                   10,00

ĐORĐE VULIĆ                                          17- 160                                   10,00

DARKO STEVANOVIĆ                            17-   56                                   10,00

PETAR NIKOLIĆ                                    17-   24                                   10,00

ANA KNEŽEVIĆ                                      17-   32                                   10,00

NINA MITROVIĆ                                   17- 521                                   10,00

STRAHINJA MIĆUNOVIĆ                    17-287                                    10,00

MILAN VULEVIĆ                                   17- 505                                     9,83

MILAN POPOVIĆ                                  17- 476                                     9,83

ANĐELKA ŽIVANOVIĆ                        17- 447                                     9,83

DAVID TASIĆ                                          17- 206                                     9,83

DUŠAN JABLAN                                       17- 271                                     9,83

TINA PETRIĆ                                           17-   80                                     9,83

MIROSLAV GOLUBOVIĆ                        17-     9                                     9,67

SRĐAN ĐURĐEVIĆ                                  17- 523                                     9,67

PAVLE STAVRETOVIĆ                           17-1372                                    9,67

ALEKSA PAUNOVIĆ                              17- 269                                     9,67

PREDRAG TADIĆ                                      17- 235                                     9,67

TEODORA LALIĆ                                     17-   66                                     9,67

JOVANA RAŠIĆ                                       17-   58                                     9,67

KATARINA PANTOVIĆ                         17- 150                                     9.50

SILVIJA SAVIĆ                                     17- 419                                     9,50

MILOŠ VELJAŠEVIĆ                           17- 117                                     9,50

VUKAŠIN STANKOVIĆ                        17- 348                                     9,50

SLAVIŠA CINCAREVIĆ                     17- 577                                     9,50

LUKA TRIFUNOVIĆ                               17- 202                                     9,50

TEODORA TALEBAK                                 17- 222                                     9,50

MILICA VRANJEŠ                                  17- 894                                     9,33

IVANA PODGORICA                              17 -277                                     9,33

HELENA POLEKSIĆ                               17- 185                                     9,33

NIKOLA IVKOVIĆ                                 17- 132                                     9,33

TARA ŽUGIĆ                                             17-   15                                     9,33

NIKOLA KALABIĆ                                 17 -  89                                     9,33

JOVANA ĐOROJEVIĆ                              17- 565                                     9,33

MILA PEJIĆ                                             17-   39                                     9,33

RADMILA MAROVIĆ                             17-   61                                     9,33

DAVOR KRSTIĆ                                        17- 864                                     9,17

TAMARA STEVANOVIĆ                         17- 122                                     9,17

SELENA VAGIĆ                                        17- 212                                     9,17

NIKOLINA DUBROJA                             17-   90                                     9,17

MARIJA PAVLOVIĆ                               17-   68                                     9,17

SIMONA NOVAKOVIĆ                          17- 228                                     9,17

LUKA BOŽOVIĆ                                      17- 149                                     9,17

DEJAN MILUTINOVIĆ                         17- 273                                     9,17

SOFIJA PJANOVIĆ                               17-    7                                      9,17