TERMINI ZA VEŽBE ZA STUDENTE IV GODINE U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

TERMINI ZA VEŽBE ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE U PROLETNJEM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2019-2020. GODINU

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Stefan Jovanović                                        

Ponedeljak 15,20 do 17,00                       Sluš. 1

Ponedeljak 17,10 do  18,50                       Amf.  2

Utorak          17,10 do  18,50                       Sluš. 3

Katarina Prica                                            

Sreda           17,10 do  18,50                       Amf.  2

Sreda           19,00 do  20,40                       Amf.  2

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Dr Branka Babović                                     

Ponedeljak 15,20 do 17,00                        Sluš.3

Ponedeljak 17,10 do 18,50                        Sluš.3

  Utorak          13,30 do 15,10                       Sluš.1          

 Utorak          15,20 do 17,00                    Sluš.3                

Sreda            15,20 do 17,00                       Sluš.3                                                                                                              

 

Beograd                                                                                             IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA            

14. februar 2020. godine