KRIVIČNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA – DR NATAŠA DELIĆ

KRIVIČNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA – DR NATAŠA DELIĆ

PETAK, 13,30 SATI, INSTITUT 158 ZA ŠKOL. 2019/2020.

ANDREJ CONFALONIERI                     18- 362                       10,00

STRAHINJA SARIĆ                                 18- 244                       10,00

MARIJA TESLA                                         18- 232                       10,00

MILOŠ JOKIĆ                                         18- 108                       10,00

FANI SPALEVIĆ                                   18-   47                       10,00

NAĐA ČELEBIĆ                                        18-   87                       10,00

LUKA STOJILKOVIĆ                             18- 335                       10,00

ANJA GAĆEŠA                                           18-   16                         9,86

LUKA MILOŠEVIĆ                               18- 291                         9,86

ĐORĐE PAVKOVIĆ                                 18-   42                         9,86

SOFIJA BOJIĆ                                         18-     4                         9,86 

KRISTINA PETRONIJEVIĆ                18-   66                         9,57

UROŠ OBUĆINA                                      18-   84                         9,43

NIKOLA MIHAJLOVIĆ                        18- 167                         9,43

ALEKSA TEŠANOVIĆ                           18-     8                         9,43

MILOŠ PANTIĆ                                     18-     7                         9,43

ALEKSANDAR PANTIĆ                         18-     5                         9,29

VLADAN NOVAKOVIĆ                           18- 236                         9,29

KATARINA ĐOKIĆ                                 18- 166                         9,00

JULIJANA BALTIĆ                                 18- 158                         9,00

ALEKSA GAVRANOVIĆ                          18- 313                         9,00

BLAŽO LIPOVAC                                   18- 805                         9,00

SLOBODAN MARINOVIĆ                     18- 325                         9,00