KONKURS za obavljanje prakse u organizaciji Fakulteta

Praksa se obavlja u pravosudnim institucijama /u različitim odeljenjima sudova u Beogradu, javnim tužilaštvima i kancelarijama javnih izvršitelja na teritoriji Srbije/ i organima državne uprave počev od  marta meseca 2020. godine.

 

Prijava na konkurs sadrži:

-                     ime i prezime studenta,

-                     broj indeksa i

-                     ukupan broj ESPB bodova i prosečna ocena prilikom prvog upisa  IV godine studija.

Prijava koja ne sadrži sve navedene elemente neće biti rangirana.

 

Prijava se šalje na adresu praksa@ius.bg.ac.rs  do četvrtka 20. februara 2020. godine, nakon čega će biti objavljena Rang lista.

 

 

Prijavljivanje za praksu u organizaciji fakulteta i raspodela obaviće se u subotu 22. februara 2020. godine u 10,00 časova, u amf. V. Studenti biraju termin i instituciju prema mestu na rang listi.

 

Studenti koji ne prisustvuju raspodeli, praksu mogu obaviti u preostalim terminima.

 

Sva dodatna obaveštenja studenti mogu dobiti na času u utorak 18. februara 2020 godine, sem. 333 od 15,20 časova.