Odlaganje konsultacija - dr Marija Karanikić Mirić

Profesor dr Marija Karanikić Mirić, zbog sprečenosti 19.02.2020. godine neće držati konsultacije sa studentima.

Mole se zainteresovani studenti da se mejlom obrate nasatavniku ukoliko imaju neodložna pitanja.